auliim:

ʻAʻole nö wau e loaʻa mai, a he uhiwai au no ke kuahiwi.
I am not caught, for I am the mist of the mountains.

auliim:

ʻAʻole nö wau e loaʻa mai, a he uhiwai au no ke kuahiwi.

I am not caught, for I am the mist of the mountains.